วิสัยทัศน์ในองค์กรของเรา
บริษัท อีเอ็กพี กรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นในการทำงานอย่างแรงกล้า
องค์กรคนรุ่นใหม่ ที่พร้อใจะปฏิบัติงานด้านใหม่ๆ และตอบรับเทคโนโลยีใหม่ ในอนาคต
สร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่และรวดเร็ว
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
นำเสนอผลงานใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
สนุกกับการทำงานและกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์
©Copyright บริษัท อีเอ็กซ์พี กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 173 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700